O kurzech

Pusťte se do studia angličtiny s lidmi, kterým všem už bylo padesát. Kurzy výhradně pro seniory jsou střižené na míru právě Vám. Přečtěte si, jak to v našich kurzech funguje, kolik stojí, jak se platí a jak se do nich přihlásit.

Jak to u nás vypadá? Podívejte se na fotky:

o-kurzech
Lekce pokročilých - učíme se z učebnice "Angličtina pro pokročilé samouky" od paní PhDr. Ludmily Kollmannové
o-kurzech
Lekce pokročilých - diskuze k tomu, co studenty zajímá
o-kurzech
Lekce pokročilých - seznamování studentů s novinkami v rámci vývoje anglického jazyka
o-kurzech
Lekce pokročilých - studenti si zapisují idiomy a jazykové obraty, které použijí v praxi
o-kurzech
Lekce pokročilých - studenti pracují samostatně a lektorka jim také pomáhá a zodpovídá jejich dotazy
o-kurzech
Lekce pokročilých - procvičujeme mluvení k danému tématu
o-kurzech
Lekce pokročilých - lektorka studenty obchází a pomáhá jim
o-kurzech
Lekce pokročilých - studenti si losují otázky k vybranému tématu a procvičují mluvení
o-kurzech
Lekce pokročilých - studentka odpovídá na otázku k tématu "přírodní oleje"
o-kurzech
Lekce pokročilých - diskuze nad tématem "přírodní oleje a jejich léčivé účinky na naše tělo"
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - učíme se z učebnice "Angličtina nejen pro samouky"od paní PhDr. Ludmily Kollmannové
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - diskuze k vybranému tématu na přání "USA Yellowstone National Park"
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - studentka navštívila USA a názorně ukazuje navštívená místa
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - studentům vysvětluji modální slovesa a dávám jim příklady na překlad s důrazem na použití v praxi
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - i radost z učení je důležitá a také veselá atmosféra
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - studentka procvičuje mluvení na větě, kterou použije v praxi
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - i si trošku hrajeme a skládáme co nejvíce slov z daných písmen
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - kontroluji překlad a výslovnost k článku "O jahodách" do diskuze
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - zodpovídám dotaz zvídavého studenta "Jak se řekne, když je někdo prostorově výraznější" ?
o-kurzech
Lekce mírně pokročilých - na závěr hodiny opakujeme, co jsme se společně naučili

Angličtina pro seniory funguje

Je Vám přes padesát a říkáte si, že už jste na jazyky staří? Že nemáte talent? A že jazyky nepotřebujete?

Chyba lávky! Vědci ukázali, jak studium cizího jazyka zlepšuje paměť a oddaluje Alzheimera. Pravidelným užíváním cizích slov se upevňuje mentální kondice, zvyšuje sebevědomí a s ní i radost ze života. Společenské kontakty přinášejí nové zážitky a dobrou náladu. No a pak samozřejmě není od věci nějaký cizí jazyk prostě umět. Ovládat. Domluvit se. Jakkoliv je lépe než vůbec.

Proč zvolit angličtinu?

Žádným jiným jazykem se nedomluvíte s tolika lidmi najednou. Budete si jistější na cestách v zahraničí, chytře poradíte zmateným turistům doma a dozvíte se mnohem víc o světě z anglicky psaných knih, časopisů, internetových stránek ale také z promítání. Musíte obsloužit anglicky hovořícího zákazníka? Ubytují se u Vás zahraniční přátelé Vašich dětí? Nemusíte předstírat migrénu a zavírat se v kuchyni. A co když se Vaše dítko samo zapomene v cizině? S jeho partnerem či vnoučaty se česky sotva domluvíte.

Nejste staří!

Výzkumy i praxe potvrzují, že proces učení se s věkem komplikuje. Pamatujeme si méně, učíme se pomaleji. Jde o přirozený projev stárnutí, nemá tudíž smysl popírat ho nebo se mu protivit.

Nelze z něj však ani vyvozovat, že se v seniorském věku učit nedokážeme, nemusíme a nemáme! Říká se, že člověk se učí celý život. Což by bylo sotva možné, kdyby se od určitého věku učit zapomněl. Seniorský věk, stejně jako každý jiný, má svá specifika. Jinak se učí (a tedy vyučují) malé děti, jinak vysokoškolští studenti a jinak Vy, senioři. Je na učiteli, aby svůj přístup přizpůsobil Vašim zájmům a potřebám.

 • Moje kurzy jsou určeny výhradně studentům, kterým už bylo 50 let.

Jak to chodí v našem kurzu

Rozšíříte si své jazykové znalosti, setkáte se s přáteli a společně se zasmějete. Stres a stud jsou neznámé pojmy!

Opravdu zapomeňte na nudu a dril! Každá lekce je mixem gramatiky, poslechu a zábavy s důrazem na konverzaci. Ve skupince je max. 12 studentů. Lektorka nestojí u tabule s ukazovátkem, ale věnuje se studentům tak, jak potřebují. Máte vliv na volbu témat, způsob výuky i její tempo. Chystáte se na Nový Zéland? Žádný problém zařadit na program reálie a také promítání z ostrova protinožců. Zaujal Vás film nebo kniha? Pustíme se do diskuse o nich.

Procvičování konverzace, rozšiřování slovní zásoby, vysvětlování a opakování mluvnických jevů – to všechno běží přirozeně na pozadí zajímavého tématu. Účastníci kurzů si pochvalují veselou domácí atmosféru. Nebudete Ani Vy pokukovat po hodinkách, kdy už „zazvoní“. Budete se bavit — a to anglicky!

Jazykové úrovně a Vaše zařazení

Zařazení do konkrétní studijní skupiny provedu na základě Vašich jazykových znalostí, ale nejen jich. Výsledky studia bude silně ovlivňovat i Váš dobrý pocit ze studia a sympatie k lidem, kteří Vás jím budou provázet. Zařazení do skupiny proto u každého studenta či studentky promýšlím i s ohledem na jejich zájmy a naturel. Tak se daří spojovat lidi s podobnými názory, stylem chování a hodnotovými preferencemi.

Tady je můj postup:

 • V nezávazné přihlášce si nezávazně tipnete svou jazykovou úroveň (viz příslušné pole formuláře).
 • Spojím se s Vámi telefonicky a otestuji Vaši komunikační dovednost.
 • Nabídnu Vám zařazení do příslušné jazykové úrovně a zaregistruji Vás.
  Změnit úroveň či skupinu můžeme i později. První odhad může klamat. Tak si počkáme a uvidíme.
 • Pošlu Vám potvrzující e-mail.

Kolik kurz stojí a jak se platí

Standardní lekce

Za standardní 90minutovou lekci zaplatíte pouze 100 korun (při 12 lidech ve skupině). Při průměrném počtu 20 lekcí Vás tak studium přijde jen na 2000 korun za pololetí. To je méně, než byste zaplatili v jazykové škole.

Konverzační lekce – od 1.2. 2018

Za 90minutovou konverzační lekci s rodilým mluvčím zaplatíte jen 140 Kč (při počtu 8 lidí ve skupině). Při průměrném počtu 20 lekcí investujete do půlročního studia jen 2800 korun. To je zhruba méně než polovina běžné ceny za individuální konverzaci s rodilým mluvčím v rozsahu 60 minut.

Platební podmínky

Kurzovné zaplatíte předem vždy na celé pololetí. Splatnost u kurzů začínajících 1. září je do 31. července, u kurzů začínajících 1. února do 31 prosince. Do kurzu lze nastoupit i v průběhu školního roku; pak zaplatíte poměrnou část kurzovného. Částku uhradíte na účet 670100-2213653530/6210. Do zprávy pro příjemce uvedete svoje jméno, příjmení a kód kurzu. Po dohodě můžete kurzovné zaplatit i hotově.

Co není zahrnuto v ceně

V kurzovném není zahrnuto zakoupení učebnice Angličtina nejen pro samouky v ceně 250 korun, dále Angličtina pro mírně a středně pokročilé samouky a Angličtina pro pokročilé samouky v ceně 390 Kč. Při výuce je budeme potřebovat. Lze je zakoupit u mě.

AJ nejen pro samouky_162924_big                                Angličtina pro místně a středně pokročilé samouky                                       Angličtina pro pokročilé samouky

Úplným začátečníkům a falešným začátečníkům doporučuji přikoupit audio 2CD k procvičování správné výslovnosti (cena 250 Kč).

Doporučená literatura

 • Angličtina pro aktivní seniory určená nejen pro samouky (250 Kč). Publikace je určena nejen pro studenty „falešné začátečníky“, ale pro všechny, kteří se chtějí zasmát.
 • Kolibří anglicko-český a česko-anglický slovník (84 Kč). Má větší písmena a je pro seniory velmi vhodný.

Učebnice i publikace si můžete zakoupit u mě.

Školní řád

V kurzu je třeba dodržovat školní řád, který také obdrží každý student před zahájením výuky.

 • Docházka
  Do kurzu je třeba chodit pravidelně a včas podle daného rozvrhu a dodržovat i termíny úhrady školného-kurzovného , dohodnuté s lektorkou. Pravidelnou a včasnou docházkou nezdržujete lektorku ani ostatní studenty a držíte krok s probíranou látkou. V případě časté a dlouhodobé absence může být student nahrazen náhradníkem bez nároku na vrácení kurzovného. Nevztahuje se na písemně doložené závažné důvody, kterými mohou být nemoc či jiná mimořádná událost.
 • Absence, omluva
  Absenci je třeba hlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem lektorce a to nejpozději 1 den před konáním výuky. Z nevyhnutelných důvodů je také tolerována absence v den konání výuky. Pokud by však tato situace byla častá bude postupováno dle bodu 1), odst. 2.
 • Učebna S-08A
  V učebně je nutno udržovat čistotu a pořádek a neměnit dispoziční řešení stolů a židlí.

Tento školní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2017.

Přednosti mých kurzů proti kurzům jazykových škol

Desatero výhod kurzů, které vede samostatná lektorka:

 • Texty z amerického a britského tisku. Nepostupujeme striktně podle vybrané učebnice. Používám také aktuální texty „šité na míru“ seniorům z amerického a britského tisku. Texty jsou uvedeny zde na webu v sekci „Blog“ a se studenty k tématu procvičuji mluvení s důrazem na použití v praxi. Zajímají mě jejich názory, pocity a postoje.
 • Individuální přístup. Když se potřebujete vrátit k dříve probírané látce, tak se k ní vrátíme. Nabídnu Vám individuální test, konzultaci, znovu Vám věc vysvětlím nebo připomenu. Žádný problém, stačí říct.
 • Respekt k zájmům 50+. Chcete svoje blízké překvapit pravým anglickým dýňovým koláčem? Přinesu recept a mluvnicky ho rozebereme (péct už musíte sami). Budete chtít vědět, v čem se liší „chips“, „crisps“ a „french fries“? Tak to objasníme. Nic nás nehoní. A co takhle citáty nebo přísloví? Pusťme se s radostí do toho.
 • Respekt k potřebám 50+. Postupujeme tempem, které Vám vyhovuje. Mluvíme o věcech, které Vás zajímají. Když něčemu neporozumíte, zeptáte se. Otázkou obvykle prospějete také spoustě spolužáků. Nebudeme předstírat, že jsme mistři světa, ani se nebudeme podceňovat.
 • Domácí veselá atmosféra. Zapomeňte na formality, hlášení a vyvolávání. Napadne Vás vtip? Sem s ním! Veselá historka z výuky? Odpočineme si od sloves a časů. Co oslavit společně křesťanské svátky?
 • Domácí prostředí. Učebna je uzpůsobena potřebám a přáním starších studentů. Interiér zdobí citáty v angličtině, které si vybrali sami studenti. Kulaté stoly zase vybízejí k týmové spolupráci a navozují přátelskou, pozitivní atmosféru ke vzájemné komunikaci.
 • Skutečná angličtina. Žila jsem ve Velké Británii a v USA. Upozorním Vás na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Vím, jak to v obou zemích chodí, jak se tam mluví a myslí. A Vy to budete vědět také. Žádná „Čekingliš“!
 • Učebnice angličtiny pro samouky. Angličtině je třeba se věnovat každý den minimálně 20 minut, abyste se posunuli dál. Učebnice angličtiny pro samouky Vám umožní studovat i samostatně a je vhodná pro seniory.
 • Spolupracovníci v seniorském věku. Lépe tak rozumí potřebám a zájmům starších studentů.
 • Nízká cena. Kurzovné 100 korun za 90minutovou lekci je nižší než u jazykovek. Jak je to možné? Mám příspěvek od Městské části Prahy 6.

Respekt k zájmům 50+

Na učení není nikdy pozdě. Výuka je kompletně přizpůsobena zájmům a potřebám studentů této věkové kategorie. 

Nízká cena

Kurzovné za 90minutovou lekci je nižší než u jazykovek. Jak je to možné? Mám příspěvek od Městské části Prahy 6.

Domácí veselá atmosféra 

Zapomeňte na formality, hlášení a vyvolávání. Napadne Vás vtip? Sem s ním! Veselá historka z výuky? A co oslavit společně křesťanské svátky?

Jak se na kurz přihlásit

 • Vyplňte prosím nezávaznou přihlášku.
 • Pokuste si tipnout vlastní jazykovou úroveň.
 • Uveďte svůj e-mail nebo telefon, na kterém Vás budu moci kontaktovat a otestovat Vaši jazykovou úroveň.
 • Jakmile Vaši přihlášku obdržím, napíšu Vám nebo zavolám, vysvětlím další postup a zodpovím Vaše otázky.
 • Pokud se rozhodnete kurz navštěvovat (budu ráda), uhradíte kurzovné.
 • Přerušit nebo ukončit studium můžete kdykoliv ale bez možnosti finanční náhrady.

Kdy a kde se kurzy konají

Kdy:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8.00–9.30
KONVERZACE Mírně pokročilí
Jeanne Marie Wallnau
od 1. 2. 2018
 10.00–11.30
KONVERZACE
Pokročilí
Jeanne Marie Wallnau od 1. 2. 2018
8.00–9.30
KONVERZACE Falešní začátečníci
Jeanne Marie Wallnau
od 1. 2. 2018
 9.00–10.30
KONVERZACE Pokročilí
Daniela Kühnlová
od 1. 2. 2018
 9.00–10.30
Mírně pokročilí
Táňa Engelová
15.15–16.45
Mírně pokročilí
Gabriela Nováková
15.15–16.45
Pokročilí
Gabriela Nováková
15.15–16.45
Úplní začátečníci
Gabriela Nováková
15.15–16.45
Falešní začátečníci
Gabriela Nováková
15.15–16.45
Úplní začátečníci
Gabriela Nováková
16.45–18.15
Falešní začátečníci
Gabriela Nováková
16.45–18.15
Mírně pokročilí
Gabriela Nováková
16.45–18.15
Mírně pokročilí
Gabriela Nováková
16.45–18.15
Falešní začátečníci
Gabriela Nováková
16.45–18.15
Úplní začátečníci
Gabriela Nováková

Stáhněte si rozvrh kurzů 2017/2018 v PDF.

Kde:

Kurzy probíhají na Poliklinice DAM, Stamicova 21, Praha 6 – Petřiny. Učebnu najdete v suterénu polikliniky s označením S-08A.

Jak se tam dostanete?

 • Metrem A do stanice Petřiny. Tam přesedněte na autobus číslo 164 nebo 108 a jeďte cca 3 minuty do zastávky Poliklinika Petřiny. Vystoupíte přímo před Poliklinikou DAM.
 • Metrem A do stanice Hradčanská, pak tramvají číslo 1 nebo 2 cca 9 minut do zastávky Vojenská nemocnice. Odtud cca 5 minut pěšky nejprve rovně ulicí Na Petřinách a pak vlevo do ulice Stamicova.

Dotazy? Volejte 721 130 615

Stačí, když mě prozvoníte, zavolám Vám zpět.