i
Audio nahrávky s BBC hlasem k učebním textům
Vlastní tvorba textů pro studenty 50+
Specializace lektora na studenty 50+

The game „What is missing“?

Článek jsem zveřejnila 24.2.2017|Zábava|

Seniors like to play games from time to time. One of the games that is about improving memory, concentration and other brain skills is the game „What is missing“?  Let’s have a look at game rules.

I have 8 flash cards of winter clothes that I put face up on the table for each group of 3-4 students. They have 1 minute or so to remember the names of flash cards. After they close their eyes, I hide one flash card, they open their eyes and guess „what is missing“. It’s not as easy as it looks but it’s good for training the memory, postponing age processing and Alzheimer. I must say that most of the seniors are very good at guessing the missing flash card. So CONGRATS to all of you for a great job!

Vocabulary:
Flash Card = obrázková kartička se slovem (např. na obrázku je nakreslena šála a u ní je uvedený název, jak se to řekne anglicky, t.j. „scarf“) / výuková pomůcka k zapamatování slova k obrázku a naopak