i
Audio nahrávky s BBC hlasem k učebním textům
Vlastní tvorba textů pro studenty 50+
Specializace lektora na studenty 50+

Frank Sinatra – New York

Článek jsem zveřejnila 3.5.2016|Kultura, Zábava|

Písnička New York od Franka Sinatry byla na programu ve výuce mírně pokročilých a pokročilých.

Pro skupinky jsem připravila text a vynechala záměrně několik slov, které měly při poslechu písničky studenti vyplnit. Pak jsme si písničku všichni společně zazpívali.

V textu písničky jsem upozornila na některé slangové a hovorové výrazy, které jsem také vysvětlila.
Např. I wanna wake up znamená I want to wake up anebo I’m gona make a brand new start znamená
I’m going to make a brand new start

Interpreta a písničku jsem zvolila na základě zkušeností se seniorskou klientelou. Vím, že si studenti-senioři rádi zazpívají, tak proč něco takového pro ně nezařadit do výuky?