✓ Maximálně 8 lidí ve skupině    ✓ Respektování vládního nařízení    ✓ Klienti a lektoři očkovaní proti Covid-19    ✓ Dodržování rozestupů    ✓ Komfort při mluvení bez potřeby ochrany úst
i
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ SE ZAHÁJENÍM OD ÚNORA 2022
Vlastní tvorba audio nahrávek k učebním textům
Vlastní tvorba textů pro studenty 50+
Specializace lektorů na studenty 50+

Reference

Přečtěte si, co o mých kurzech angličtiny pro seniory soudí studenti a kolegové a jak mě hodnotí média. Přečtěte si rozhovory s mými studenty a nahlédněte pod pokličku kurzů ještě víc.

Rozmluvím vás. Banner angličtiny pro seniory

Reference studentů

I am very satisfied with our new teacher of English language. She speaks perfectly and explains the English grammar to all of us. I like her teaching style also because she is tolerant and patient when explaining and corrects our mistakes. The 90 minutes of the lesson pasts very fast in the harmony of all of us, I hope she will stay with us as long as possible.
Draja Hanzlíčková, 65 let, studentka, Intermediate Level

I’d like to thank Gabriela for professional but also friendly and enthusiastic attitude – dále již česky, neboť anglicky bych to nedala – způsob, jakým se nám snaží přiblížit taje, spletitosti a chytáky anglického jazyka.
Hanka Fafejtová, studentka, Intermediate Level

Angličtinu jsem se začala učit před třiceti lety, když jsem ji potřebovala ve svém zaměstnání. Pracovala jsem v podniku zahraničního obchodu. Ke studiu jsem se vrátila před asi čtyřmi lety, kdy jsem si uvědomila, že angličtina se mi hodí při mých poznávacích zájezdech a pak jsem chtěla trochu, pokud to jde, procvičovat svůj mozek. Začala jsem v Řepích ve vzdělávacím kurzu. Tehdy se mi to zalíbilo, ale po dvou letech jsem přešla do kurzu na Petřinách. Naše lektorka Gabriela Nováková je má třetí a musím napsat, že se mi kurz pod jejím vedením moc líbí. Její způsob výuky je velmi inspirativní, nutí nás k práci – k učení. Výuka je také podávána zábavnou a nenásilnou formou. Při výuce mi naskakuje i to, co jsem se už kdysi naučila, ale bylo někde uloženo, umí výborně názorně vysvětlit gramatické problémy a vlastně v jejím podání je pro nás učení hrou. Vždy se už těším na příští hodinu a myslím, že nejsem sama.
Jana Bracháčková, studentka, Intermediate Level

Kurz angličtiny navštěvuji rád, protože se tam učím současnou angličtinu, kterou mluví dnešní lidé o dnešních záležitostech. Nenásilným způsobem si rozšiřuji slovní zásobu a upevňuji správnou stavbu věty. Možnost setkat se v kurzu s příjemnými lidmi s podobným zájmem je takovým malým bonusem navíc.
Ludvík Pavlíček, student, Intermediate Level

Angličtinu jsem začala studovat až ve svých 68 letech (od začátku – znala jsem jen němčinu a ruštinu). Paní Gabriela Nováková je mojí třetí lektorkou a to úplně nejlepší. Když jsem o výuce vyprávěla svému bratrovi, okamžitě se přihlásil a poděkoval mi – je velmi spokojen. Způsobem výuky a přístupem lektorky k nám jsme nadšeni a vždy se jen divíme, že hodina končí. Hodina je tak pestrá a zábavná, že ani nevnímáme čas.
Milena Rosová, 74 let, studentka, Intermediate Level

Naše hodiny anglického jazyka jsou rozmanité díky naší paní lektorce, trpělivě se nám věnuje. Hrajeme různé hry, čteme vtipy. Pracujeme s učebnicí i s různými texty navíc, čteme, zkoušíme vyprávět, snažíme se poslouchat a pochopit slova a věty, píšeme si poznámky, děláme cvičení z učebnice. Vysvětluje nám mluvnici, probíráme rozdíly mezi anglickou a americkou angličtinou, odpovídá na naše zvídavé otázky. Zkrátka nám zpestřuje naše hodiny anglického jazyka. Velice se nám věnuje a bere ohledy na věk nás studentů, kteří jsme v důchodovém věku, kteří se snažíme a píšeme domácí úkoly, ale nemáme už takovou paměť a pohotovost.
Milada Valová, studentka, False Beginner Level

Výuku anglického jazyka absolvuji v Senior centru třetím rokem. Před tím jsem docházela do různých kurzů angličtiny. Tím, že jsem měla zkušenosti s více vyučujícími a já sama jsem celý život učila, troufnu si posoudit úroveň výuky kurzu, vedeného lektorkou ing. Gabrielou Novákovou, která nás od září učí. Na hodiny naší paní lektorky se těšíme. Docházíme bez stresu a v hojném počtu. Hodiny má paní lektorka promyšlené, svědomitě připravené. Po celou výuku vyžaduje od nás vyjadřování v angličtině, sama hovoří na nás též v tomto jazyce s vysvětlením v češtině, pokud na většině pozná, že nerozumíme. Při hodinách používáme nejen učebnici, ale paní lektorka nám přináší různé materiály, ze kterých čerpáme při poznávání zemí, ve kterých se hovoří tímto jazykem. Velice pozitivně hodnotím trpělivost, příjemné chování, její úsměv nás provází po celou výuku. Nešetří pochvalou a stále nás motivuje k lepším výkonům. Všichni si velice vážíme, že můžeme docházet na hodiny tak výborné vyučující.
Věra Herešová, studentka, Intermediate Level

Jako mnoho lidí i já jsem věčný začátečník, prošla jsem několika anglickými kurzy, ze kterých jsem v jejich průběhu odešla, protože jsem začala do lekcí chodit se stresem a nechutí, že nestačím a že se ztrapním. Pokoušela jsem se učit sama doma, slovíčka jsem se sice naučila, ale nesměl na mě nikdo anglicky promluvit, nebyla jsem schopná reagovat.
Když jsem se dozvěděla o kurzu angličtiny pro seniory , odhodlala jsem se znovu začít. Jsem nadšena! Vyhovuje mi tempo a hlavně způsob výuky. Naše lektorka Gabriela Nováková dokáže v lekcích navodit velmi pohodovou atmosféru, učíme se uvolněně a stále mezi sebou anglicky komunikujeme, proto si z lekcí odnesu daleko více, než pod tlakem. Na lekce se těším, učení mě baví , jde mi lépe a nebojím se, když mě na ulici někdo anglicky osloví. Gabriele thank you.
Jana Barešová, studentka, Beginner Level

Od samého počátku kurzu jsem stále velice mile překvapován inovativními přístupy lektorky v průběhu výuky, která nám tak poznávání anglického jazyka zpestřuje a činí je, ve smyslu myšlenky J. A. Komenského „škola hrou“ zábavné i pro nás, lidi v seniorském věku. Oceňuji její profesionální i lidský přístup, jakož i invenci, jež je pro studenty zárukou, že čas věnovaný studiu je adekvátně zhodnocen. Odbornost a velká dávka empatie paní lektorky je důvodem, proč její kurzy rád a s nadšením navštěvuji.
Ing. Ivan Baustein, student, Beginner Level

Je mi 66 let. Půlku svého života jsem se učila, studovala. Mám 4 profese s diplomy. Nechci se tím chlubit, ale chci říci, že skoro za 30 studijních let jsem viděla spoustu středoškolských učitelů, vysokoškolských profesorů a docentů, spoustu lektorů, ale jako je naše lektorka Mrs Gabriela Nováková jsem ještě nezažila. Než jsem začala psát tuto referenci, hodně jsem přemýšlela o školství v České republice: samé reformy, po každé se mění ministři školství jako na běžícím pásu, všude hledají chyby, ale nikomu zatím nedošlo, že hlavní aktér ve školství je učitel, profesor nebo lektor. Naše Gabriela snad se narodila s nadáním učit studenty a do kolébky dostala celoživotní věno, které se nedá vyměnit, prodat za peníze nebo koupit. Naše Gabriela, a určitě budu mít pravdu, když budu používat  množné číslo, když se vyjadřuji za nás, za náš kurs začátečníků angličtiny. Nejenom já, ale všichni my co chodíme na hodinu angličtiny, chodíme s radostí, s netrpělivostí, nemůžeme se dočkat pátku, kdy se sejdeme, kdy se zasmějeme, něco se dozvíme nového, a hlavně vše to pro nás dělá naše Gabriela. Pro mne osobně každý pátek je jako úžasné divadelní představení s nejlepší světovou celebritou. Za každé dobře vyslovené slovíčko v angličtině Mrs Gabriela nás pochválí a tím nám přidá více sebevědomí, více energie a chuť se učit. Není to s námi jednoduché, protože už nemáme tu paměť jako za mlada, ale naše Gabriela nás chápe, trpělivě všechno vysvětlí, všechno vyslechne. Kéž by bylo více takových Gabriel! Tímto svým vyjádřením chci poděkovat naší Gabriele a jsme rádi, že ji máme.
Ing. Danute Reichová, 67 let, studentka, Beginner Level, Litva

Na kurzy anglického jazyka vedené lektorkou Ing. Gabrielou Novákovou jsem narazila zcela náhodně a již při svém prvním kontaktu jsem byla překvapena jejím velmi vstřícným a profesionálním přístupem, protože jsem se hlásila do již probíhajícího kurzu. A rozhodně nelituji. Dokáže ve svých hodinách navodit velmi přátelskou, ale zároveň pracovní atmosféru, výuku nám zpestřuje i inovativními aplikacemi, zpíváme, hrajeme hry, které nejen procvičují naše znalosti angličtinu, ale zároveň i naše logické myšlení. Je velmi trpělivá, přátelská, stále pozitivně naladěna, dokáže ocenit naše, i malé, pokroky a povzbudit. Ale zároveň se jí podařilo vytvořit z původně neznámých lidí kolektiv, kam se každý z nás těší. Zkuste to také, i když je vám třeba 60 let, rozhodně nebudete litovat.
Ing. Jaroslava Soukupová, studentka, Beginner Level

Anglicky jsem se začal učit ve svých 62 letech a dlouho jsem se k tomu kroku odhodlával (německy umím velmi dobře). Ale již úvodní hodina vedená lektorkou Ing. Gabrielou Novákovou mne přesvědčila o správnosti mého rozhodnutí. Její hodiny jsou určeny pro vyšší věkovou kategorii a tomu odpovídá i její přístup, např. při vysvětlení gramatiky zároveň podporuje naši vzájemnou komunikaci, kdy si gramatický jev přiblížíme a upevníme. Na hodiny přináší stále nové, inovativní prvky, které hodinu nejen zpestří, ale zároveň udrží naši pozornost ve stálé pohotovosti. Je velmi milá, příjemná, stále dobře naladěna, chválí nás i za malý pokrok, což podporuje naše sebevědomí. Sám na sobě vidím, že jsem již pokrok ve výuce udělal, ale co je pro mne velmi důležité – na její hodiny se nejen těším, ale naše lektorka nás dokáže podpořit i ve snaze si dobrovolně rozšiřovat svoje znalosti. Každému doporučuji výuku anglického jazyka u Ing. Gabriely Novákové zkusit, rozhodně nebudete litovat.
Ing. Jaroslav Soukup, 62 let, student, Beginner Level

Kurz angličtiny navštěvuji od letošního března a od první ukázkové hodiny jsem nadšenou žákyní. Atmosféra kurzu je skvělá, nechybí humor. Naše lektorka p. Gabriela nás vede profesionálně, každá lekce je zábavná a zaměřuje se na témata, která nás zajímají. Umí dobře vysvětlit anglickou gramatiku a rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Čas s Gabrielou doslova leti a tak mnohdy ani nezaznamenáme, ze je konec hodiny.
Eva Hrnčířová, 59 let, studentka, Intermediate Level

I would like to thank Gabriela for her very pleasant and excellent English lessons. I am glad that I can visit her course. I attended several English courses but I can say that hers are the best. I admire how she takes care of us.
MUDr. Věra Tomášková, 70 let, studentka, Advanced Level

Angličtinu jsem se začala učit až s odchodem do důchodu.  Postupně jsem navštěvovala dva kurzy, ale vždy jsem je po prvním roce vzdala. Jednou mě odradilo přímo vražedné tempo a dril, ve druhém zase naopak tempo příliš pomalé a nezáživnost. Když jsem objevila tyto kurzy vedené lektorkou Ing. Gabrielou Novákovou, rozhodla jsem se to zkusit potřetí a naposledy – a nelituji.  Kurz je šitý přímo na míru naší věkové skupině, tempo výuky akorát, výuka je pestrá a zábavná. Paní lektorka stále pracuje s celou skupinou, všichni se zapojují, nikdy se mi nestane, že bych „nedávala pozor“ , všichni jsme při hodině stále v kontaktu.  Paní lektorka má na každou hodinu připraveno nějaké zpestření – písničku, různé kartičky, křížovku, popisy obrázků, tématické lekce (Velikonoce, Vánoce), ale udělali jsme si i promítání z cestování po USA .…. Při těchto improvizacích není nikdy nouze o vtipné situace, takže postupně se z naší skupiny stala i výborná parta lidí. Za tento první rok jsme, myslím, všichni udělali nesmírný pokrok a už se všichni těšíme, jak  po prázdninách budeme pokračovat.
Helena Jeroušková,  64 let, studentka, Beginner Level

Během studií i praxe jsem absolvoval mnoho kurzů angličtiny, ale výuka v kurzech pro seniory nemá srovnání co do přístupu lektorky k výuce. Zatímco dříve jsem vzdělávání v angličtině na kurzech bral jako spíše nudnou povinnost kvůli jejímu využití v praxi, nyní je to učení se a zároveň příležitost zasmát se a pobavit a proto se na každou hodinu opravdu těším. Témata, daná učebnicí, jsou aktivně rozvíjena podle okamžitých potřeb a podnětů studentů, jsou probírány aktuální životní události a zážitky účastníků kurzu, podněcující ostatní k zapojení do diskusí. To všechno velmi přispívá k vytváření přátelské atmosféry.  Každé diskutované téma poskytne nová slovíčka a idiomy. Devadesát minut je natolik pestrých, že se účastníci kurzu diví, že už výuka končí.
Ing. Jan Havlík, 70 let, student, Advanced Level

Děkuji náhodě, že jsem v „6“ našla inzerát o angličtině pro seniory a mohla se stát studentkou kurzu Gabriely Novákové. Jako samouk jsem prošla řadou různých kurzů, ale ještě do žádného jsem se tak netěšila a nesnažila se vypracovat domácí úkoly jako v tomto. Přemýšlela jsem proč? A odpověď je prostá – je to vlídným, téměř rodinným prostředím, které „samo“ díky pedagogickým schopnostem lektorky navozuje a tím nás studenty oprošťuje od trémy a strachu ze zesměšnění a  rozvíjí kombinovanou výukou (česká učebnice + konverzace) naše znalosti. Vrátila jsem se z cesty po Peru a Bolívii, kdy jsem musila přes Amsterdam doletět do Limy, na letišti najít delegáta a připojit se ke skupině. Zvládla jsem to, včetně konverzace se spolucestujícími, technikou na palubě letadla, jídlem, atd. Nevím, jestli je to hodně nebo málo, ale já mám dobrý pocit, že jsem neudělala ostudu ani sobě, ani jako Češka a to jen díky Gabriele.
JUDr. Jitka Dědičová, 66 let, studentka, False Beginner Level

Kurzy jsou moc pěkně připravované. Moc se mi líbí, že hodně mluvíme, že nás Gabriela opravuje a že si s přípravou dává takovou práci. Je báječné, že se nejen učíme, ale učíme se i na konkrétních událostech, že nám připravuje materiály z aktuálních svátků, událostí a různých zajímavostí z anglicky mluvících zemí. Je to zábavná forma a ještě se člověk dovzdělá. Navíc je velmi příjemné, že Gabriela respektuje naše hlavy zahlcené za život tolika zbytečnostmi, že máme místo tam nacpat ještě něco nového. Stává se nám, že jednu chybu opakujeme stále dokola a Gabriela je vždy usměvavá a chápající. Gabriela moc děkuji. Vnáší nám do života báječnou vzpruhu. A tu fakt potřebujeme.
Jana Spálenková, 67 let, studentka, Intermediate Level

Hodiny angličtiny u Gabriely vřele doporučuji.  Její přistup výuky  je profesionální,  zábavný a zároveň angažovaný. Každé přání či otázky bere vážně a  zodpovědně.  Je spolehlivá, ochotná a jedná na rovinu. Ocení snahu a pilnost. To samé očekává od nás – studentů. Nemá ráda lhostejný  a lajdácká přístup, což také jasně vyjádří a neignoruje to.
Šárka Hozáková, studentka, Intermediate Level

Navštěvovala jsem kurz angličtiny pro začátečníky 50+ vedený lektorkou Gabrielou Novákovou. Kurz se mi velmi líbil. Hodiny byly zábavnou formou výborně připravené, z vlastní zkušenosti mohu doporučit.
Hana Cvachová, studentka, Beginner Level

Přijměte mé poděkování a obdiv za to, s jakým nadšením a elánem vedete kurzy. Za to, že kromě angličtiny si také odnášíme z kurzu vždy nové poznatky z kultury, zeměpisu, historie apod.
Lubica Křečková, 53 let, studentka, False Beginner Level

Na Vašich hodinách je vždy příjemná a přátelská atmosféra a proto jsem se na ně vždy těšil. Lituji, že mi zdravotní problémy nedovolují ve výuce pokračovat.
Ing. Pavel Kačán, 68 let, student, Beginner Level

Moc Vám děkuji za velmi krásný přístup k nám starším studentům. Vždy odcházím z kurzu díky Vám s pocitem, že každému z nás je dobře.
Mária Dvořáková, 69 let, studentka, False Beginner Level

Navštěvuji kurz pro začátečníky u lektorky Gabriely Novákové a velice si cením citlivého přístupu k nám starším. Systém výuky pomocí aktuálních článků mě motivuje k dalšímu učení anglického jazyka. Tímto mnohokrát děkuji.
Ludmila Lauerová, 68 let, studentka, Beginner Level

Do kurzu se vždy těším nejen na dobrý kolektiv, ale hlavně na zajímavou výuku, která mně přesvědčila, že i v tomto věku se může člověk ještě něco nového naučit i přiučit. Hodně mně Váš styl výuky připomněl můj pobyt v San Diegu, kde jsem měla možnost v roce 1990 navštěvovat 3 měsíční kurz angličtiny pro cizince, a který byl veden velmi podobně.
Jarmila Lopourová, 71 let, studentka, False Beginner Level

Chci Vám co nejsrdečněji poděkovat za Vaši výuku. Je mi s Vámi moc fajn. První kurz, ve kterém nemám obavy, že nebudu umět…Díky Vám a moc dobré partě je kurz opravdu bezvadný. Děkuji za Vaši snahu jednotlivé lekce pečlivě připravit. Vím, že se tomu věnujete maximálně!
Jarmila Doudová, 70 let, studentka, Advanced Level

Děkuji za všechny hodiny angličtiny, je to příjemné a milé. Jsem ráda, že jsem Vás poznala, na světě není mnoho lidí, na kterých je vidět, že je baví a těší rozdávat jiným radost.  Díky také za všechny pochvaly i za sebemenší úspěch.
MUDr. Lenka Šírová, 66 let, studentka, Intermediate Level

Děkuji Vám za dva příjemné roky s angličtinou, umíte vytvořit pozitivní, vřelé prostředí, což je víc, než jen opakování jazyka, které řada z nás – seniorů má jako procvičování paměti či určitý druh společenské aktivity.
PhDr. Dana Oujezdská, 61 let, studentka, Intermediate Level

Vážená a milá paní Gabrielo, jsem velice šťastná, že mohu navštěvovat Váš kurz. Je to pohlazení po duši a pro mne zároveň veliká výzva. Vážím si toho, jak nás neustále všechny chválíte a povzbuzujete. Snažím se a cítím, že se před Vámi a milými kolegyněmi  nebojím otevřít pusu. Ten šílený stres něco říct anglicky pomalu mizí. Tak, jak jsem kdysi s radostí občas chyběla na hodinách němčiny, tady tedy opravdu nehrozí. Těším se na každou lekci, nepřítomnost bych těžce nesla. Klidně bych chodila i do dvou Vašich kurzů zároveň, to ale asi až v dalším školním roce, bude-li volné místo. Děkuji za tu úžasnou atmosféru, smysl pro humor, pohodu a optimismus.
Jarmila Rutnerová, 65 let, studentka, Intermediate Level

Vaše hodiny jsou nejlepší, které jsem kdy zažila. Vážím si Vašeho přístupu. Jste opravdu skvělá.
Renata Jirčíková, 54 let, studentka, False Beginner Level

Děkuji Vám, že kurzy pořádáte s úžasným vlastním nasazením a trpělivostí.
Dagmar Růžičková, 66 let, studentka, Intermediate Level

Díky za Vaše milé vyučovací hodiny a laskavý přístup k lidem.
Růžena Tauchová, 72 let, studentka, False Beginner Level

V první řade jste učitel  A  a to  Vy jste.  Jste fakt jednička – svou kreativitou, šarmem, zodpovědností, a  taky výborným systémem výuky. Děkuji Vám nejen za sebe, ale za všechny studentky, jistě to vnímají tak jako já.
MUDr. Alexandra Novotná, 75 let, studentka, Intermediate Level

Chci Vám poděkovat za úžasnou výuku a trpělivost. Moc Vám děkuji. A jen díky Vaší úžasné profesionalitě a velmi tolerantnímu přístupu k seniorům se budu těšit znovu na kurz v dalším školním roce.
Květa Jelínková, 66 let, studentka, False Beginner Level

Ve Vašich kurzech jsem si příjemným způsobem zopakovala gramatiku, rozšířila slovní zásobu a hlavně jsem se „rozmluvila“. Dosáhla jsem svého cíle : jsem schopna se jednoduchým způsobem domluvit v různých situacích a vést jednoduchou společenskou konverzaci, což jsem si ověřila v praxi o dovolené. Vyšší ambice stran angličtiny nemám, angličtinu potřebuji jen pro cestování tam, kde se nedomluvím německy nebo italsky. Děkuji Vám za zábavné a efektivní kurzy, nejlepší, které jsem kdy navštěvovala.
Hana Mráčková, 70 let, studentka, Intermediate Level

Gabriela Nováková vede hodiny angličtiny s velkou laskavostí a trpělivostí. Díky jejímu kurzu jsem se přestala stydět mluvit s tou troškou angličtiny, která mi  uvízla v paměti, což se prokázalo nyní na kongresu.
MUDr. Kateřina Jarolímková, 60 let, Intermediate Level

Jan Feldstein vede hodiny angličtiny pro začátečníky úžasně. Hodiny jsou neskutečně přínosné a každou hodinu se krásně opakuje. Takové hodiny jsem nikdy nezažila. Angličtina se dá opravdu naučit i v pokročilém věku, člověk zde ztrácí ostych, nemluvě o obrovské citlivosti pana lektora k nám seniorům, kdy nás opravuje.
Lenka Šubrtová, 53 let, Beginner Level

Chtěl bych touto cestou poděkovat lektorce  Ing.Gabriele Novákové za její profesionální a lidský přístup při výuce angličtiny. Její systém výuky je propracovaný  a přizpůsoben schopnostem  studentů, které dokáže motivovat k dosahování co nejlepších výsledků. Každá hodina je záživná, plná různých nápadů, doplněných o videa, příběhy, která se týkají výuky angličtiny. Svojí  přirozenou autoritou a pozitivním myšlením přispívá k přátelské atmosféře mezi studenty. V takovém prostředí se studenti cítí dobře a snadněji zvládají výuku anglického jazyka.
Mgr. František Ferenc, 57 let, student, Beginner Level

Chtěla bych Vám moc poděkovat, neboť se Vám podařilo za tři hodiny to, co se za mých 61 let nepodařilo nikomu. Můj celoživotní strach nahrazuje radost.
Jiřina Buršíková, 61 let, studentka, Beginner Level

Lekce angličtiny paní Gabriely Novákové byly velmi rozmanité a kromě gramatiky a konverzace jsem se dozvěděla i mnoho zajímavostí z různých odvětví. Obohacením hodin byly i audionahrávky a videa a dále zpestření o hudební ukázky. Hodiny byly vedeny zkušenou a obětavou lektorkou, která trpělivě, ale důsledně opravovala opakující se chyby žáků. Nezapomněla nás povzbuzovat pochvalou a dobrou náladou.
Milada Karasová, 90 let, studentka, Intermediate Level

Jana Feldsteina obdivuji za jeho trpělivost, kterou s námi měl. Dále pak i za to že mi dovolil mluvit americkou angličtinou.
Vladimír Kračmer, 62 let, student, Beginner Level

 

Reference spolupracovníků

I have been so lucky to be able to work with Gabriela Nováková, and I regret not being able to continue working for her, but do sincerely appreciate the gracious opportunity she has provided to me. I wish her and her company the best going forward, and am happy to know she embodies a very fulfilling role in many senior’s lives!
Courtney Rivas, BA, USA, Voicing Audio Recordings

Gabriela is an amazing colleague, a true leader. She’s also a great teacher, very precise, punctual and extremely patient with her students. Her lessons are perfectly organized and entertaining at the same time.
Jan Feldstein, MA, CR, Author of English Study Materials, English Teacher

Měl jsem čest pomáhat paní Novákové s marketingem její jazykové školy od samotných počátků. V té době neměly kurzy pro seniory v Česku žádnou velkou tradici. Přesto se dík nadšení a odhodlání majitelky velmi rychle ujaly. Krásný příklad dobrého a poctivě odpracovaného podnikatelského nápadu s nespornou užitnou hodnotou.
Ing. Karel Melecký, ČR, UX designér a copywriter

Spolupráce s paní Novákovou je pro mě osvěžující především v tom, s jakým nadšením a vnitřní opravdovostí k práci přistupuje. Projevuje respekt k vědění a pravidlům. Nepustí se věci, dokud není vše zcela v pořádku. Dokáže také opravdu skvěle motivovat pochvalou, což je dnes málem zapomenutá ctnost. Proto jsem za spolupráci s ní vděčný.
Ing. Pavel Křivka, ČR, propagační grafik

S paní Novákovou spolupracuji již druhým rokem a to na tvorbě internetových stránek a aplikaci pro správu kurzů.
Paní Nováková dovedla vždy srozumitelně specifikovat své požadavky a měla jasnou představu o jejich účelu tak,
aby jí co nejvíce pomohly v práci a tím byly přínosem hlavně pro její klienty. Jako vývojáře mě velmi těší, že stránky www.anglictina-seniori.cz jsou stále živé a pravidelně aktualizované. Nejvíce však obdivuji, jakým způsobem a pečlivostí paní Nováková připravuje studijní materiály pro své klienty. Klobouk dolů!
Dalibor Pelka, ČR, programátor, kodér a vývojář web aplikací

 

 

Napsali o mně

Na studium cizího jazyka není nikdy pozdě

iDNES.cz | 9.11.2021

Angličtina na nás vyskakuje na každém rohu. Ať už v názvech obchodů či produktů, ale čím dál více proniká i do naší mluvy. Na studium cizího jazyka není nikdy pozdě! Přijďte na konverzační angličtinu pro padesátníky a starší v Praze 6.

Článek si můžete přečíst na portálu iDNES.cz v níže uvedeném odkazu
https://bit.ly/3BNSkXA

S angličtinou se dá začít kdykoliv, i v důchodu. Důležitá je motivace.

Web i60.cz | 3.1.2020

Nejen o tom jak rozmluvit studenty angličtiny, kterým už bylo padesát let si povídala naše lektorka Gabriela Nováková s redaktorkou portálu i60.cz.

Celý článek naleznete zde ➡️ https://bit.ly/2QKILTI

 

Teaching English to Seniors In Prague

Expats.cz | 20.7.2018

In Prague Gabriela Nováková, a former business development coordinator for the Czech News Agency (ČTK), and the founder of Angličtiny Pro Seniory has started one of the first independent language schools exclusively focused on students age fifty-plus.

The entire article on the website of Expats.cz

 

Lekce angličtiny pro seniory

Naučit se jazyk může každý, bez ohledu na věk. Lektorka vás rozmluví.

Web Magistrátu HMP | 26.4.2018

Naučit se jazyk může každý, bez ohledu na věk – to je motto projektu, který je určen zájemcům o studium angličtiny, studentkám a studentům, který už bylo padesát let. Kurzy angličtiny pro seniory 50+ dokazují, že vás lektorka rozmluví.

Článek na webu Magistrátu hlavního města Prahy

Logo Asociace učitelů českého jazyka

Workshop: Gabriela Nováková, první pražská lektorka angličtiny pro seniory - studenty starší 50 let

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka | 7.10.2017

Workshop se týkal obsahové náplně kurzu pro seniory, studenty starší 50 let a přiblížil prakticky vhodné aktivity, materiály a lektora. Workshop seznámil účastníky se specifikami učení cizího jazyka ve stáří a jakou formou pojmout cizí jazyk tak, aby seniory bavil a neodradil. Obsahová náplň kurzu se týkala jedné vybrané jazykové úrovně, kterou byli Začátečníci.

Podrobná obsahová náplň workshopu je zveřejněna ve Sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v roce 2017, který také vydala.

Logo Prahy 6

Senioři se učí anglicky. A baví je to

Šestka MČ Praha 6 | 12.6.2017

Kurzy angličtiny pro seniory zpestřují díky podpoře městské části už druhým rokem nabídku jazykového vzdělávání v Praze 6.

Článek si můžete přečíst v níže uvedeném odkazu na str. 11.
http://www.sestka.cz/pdf/201706.pdf

 

Senior fitnes a výuka jazyků ve věku 50+

Český rozhlas Dvojka | 18.8.2016

Senior fitnes a výuka jazyků ve věku 50+. Hosté: Gabriela Nováková a Zdeněk Srba živě na Českém rozhlasu Dvojka v pořadu Kontakt.

AUDIO NAHRÁVKA
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3688658

Angličtina pro seniory jen za 50 Kč

Pražský senior č. 21 | 27.6.2016

Gabriela Nováková je první pražská lektorka, která pořádá kurzy angličtiny určené výhradně studentům starším 50 let.

Článek si můžete přečíst v níže uvedeném odkazu na str. 9
http://www.prazskysenior.cz/flash/prazsky-senior-03-2016/

Rozhovory se studenty

Přečtěte si, co je na hodinách zajímá a baví.