i
Audio nahrávky s BBC hlasem k učebním textům
Vlastní tvorba textů pro studenty 50+
Specializace lektora na studenty 50+

Testy za uplynulé pololetí

Článek jsem zveřejnila 21.6.2017|Ostatní|

Uplynulo pololetí a je čas na zopakování a připomenutí si toho, co se studenti naučili nebo zapomněli. Připravila jsem pro ně testy, které jsme si v hodině také společně opravily. Podívejte se na to, jak to probíhalo.

Studenti z každé jazykové úrovně dostali test, který obsahoval opakování z poslední dvě lekce z učebnice „Angličtina nejen pro samouky“. Test obsahoval převážně slovní zásobu, slovní spojení a překlad – všechno to, co běžně starší studenti použijí v praxi a komunikaci v anglicky mluvícím prostředí.

Studenti vypracovali test a poté jsme si ho společně prošli a zkontrolovali. Známky se u mě nedávají, jenom hvězdičky. A všichni test úspěšně složili! Protože i přítomnost na hodině testu se počítá.