i
Audio nahrávky s BBC hlasem k učebním textům
Vlastní tvorba textů pro studenty 50+
Specializace lektora na studenty 50+

CZECH WAR HERO

Článek jsem zveřejnila 9.11.2018

Seniors like to read about historical events. And because we celebrate the 100th  anniversary of the foundation of the Czechoslovak Republic, there is one interesting news about Josef František, the Czech war hero of Great Britain. 

CZECH WAR HERO.

The autumn of 2018 is the 100th anniversary of the foundation1 of the Czechoslovak Republic.Czechoslovakia had many heroes, but people don’t know them all.

September 1940 – A great Czech pilot called Josef Frantisek shoots down 17 enemy2 planes during the Battle of Britain.

Winston Churchill says: “These pilots are great men who will save3 their home.” .

But Josef Frantisek confirms4 that also Czech pilots save Britain.Frantisek and other pilots are very brave5 and have a lot of physical and mental stress.He is a bit crazy.He flies away6 from other pilots and chases7 enemy planes.

The Imperial War Museum says that Frantisek is the „top scorer“ of the Battle of Britain and one of the top scorers of the war.

Unfortunately8, Frantisek dies at the end of 1940.

Josef Frantisek is also in Hurricane, a British film from 2018.It tells the story of brave Polish pilots.They are fighting9 for Britain in World War II.

Vocab.:1založení| 2nepřátelský| 3zachránit| 4potvrdit| 5statečný| 6odlétat| 7pronásledovat| 8bohužel| 9bojovat
Language notes: shoot down=sestřelit|Battle of Britain=Bitva o Británii|physical and mental stress=fyzická a psychická zátěž|Imperial War Museum=Imperiální válečné muzeum (Londýn)|top scorer=nejlepší střelec|World War II= 2.
světová válka
Sources: bbc.co.uk.

Zobrazit audio +