i
KURZY JSOU PŘERUŠENY Z DŮVODU COVID-19
Audio nahrávky s BBC hlasem k učebním textům
Vlastní tvorba textů pro studenty 50+
Specializace lektora na studenty 50+

SATURN, KING OF THE MOONS

Článek jsem zveřejnila 10.1.2020|Stáhnout jako PDF

There are nine planets in our solar system but only one of them is known as „king of the moons“ – Saturn. Scientists discovered 20 new moons and each of them is at least 5 kilometres long. Now, people can compete to name them after giants from Scandinavian mythology.

SATURN, KING OF THE MOONS.

There are nine planets in our solar system.  And Saturn is the planet with the most moons1.  Astronomers found2 twenty new moons that run around Saturn, which now has 82 moons.  Jupiter has 79.  Each of the new moons is at least 5 kilometres long.  Seventeen of them run around Saturn backwards3.  They make one complete orbit4 around Saturn once every three years.

An astronomer says: „We don’t think they are as old as the planet.  We think the planet captured5 them in the past.“  He thinks Saturn sucked in a mixture of gas and dust to create the moons.  He also says: „We think these are the last parts of material that created Saturn.“ The moons will get a name in a competition6.  They will have names of giants7 from Scandinavian mythology.

Vocabulary:1měsíc|2najít|3pozpátku|4orbita|5zachytit|6soutěž|7obr
Language notes: solar system=sluneční soustava|the most=nejvíce|run around=obíhat kolem|at
least=nejméně| in the past=v minulosti|suck in=nasát|gas and dust=plyn a prach|Scandinavian
mythology=skandinávská mytologie
Sources: nasa.com|bbc.com.

Zobrazit audio +