i
Audio nahrávky s BBC hlasem k učebním textům
Vlastní tvorba textů pro studenty 50+
Specializace lektora na studenty 50+

Závěrečný test

Článek jsem zveřejnila 20.6.2016|Ostatní|

Předposlední týden v červnu si všichni studenti napsali test. Bylo jim dovoleno používat i praktické pomůcky jako např. sešity, taháky či slovníčky. Protože opisováním si cvičí nejenom spelling ale i paměť.

Aby si studenti připomněli a zopakovali probranou látku z učebnice, ale také z doplňujících studijních materiálů, které dostávaly ode mě včetně rozšířené slovní zásoby, idiomů a frázových sloves; napsali si test. Test byl uzpůsoben pro každou jazykovou úroveň zvlášť a pro studenty to bylo užitečné a prospěšné.

Vzhledem k tomu, že moji studenti jsou v pokročilém věku a tudíž i proces učení se s věkem komplikuje, což je přirozené; dovolila jsem jim také používat „taháky“, sešity a slovníčky. Domnívám se totiž, že i tyto praktické pomůcky jsou součástí studování. Studenti si tak mohou najít to, co neví a opisováním si cvičí nejenom spelling čili hláskování ale i paměť. A než, aby některý ze studentů nenapsal test ani z poloviny, to je lepší, aby za použití zmiňovaných praktických pomůcek, doplnil všechno.

Závěr testu jsem doplnila povzbuzující větou:
DON’T WORRY ABOUT MISTAKES. WE ALL LEARN FROM THEM.